AMD Göz Hastalığı Nedir?

AMD göz hastalığı (age-related macular degeneration) ilerleyen yaşla birlikte gözün makula bölgesinin dejenerasyonu olarak açıklanabilir. Sarı  nokta hastalığı olarak da bilinir çünkü makulanın bir diğer adı sarı nokta veya sarı benektir.

Gözün en iç tabakasında ışığı algılayan fotoreseptörler bulunur. Bu reseptörler makula bölgesinde yoğunlaşır. Bu bölge keskin görmeyi sağlayan koni hücreleri bakımından da zengindir. Gözde bulunan çomak hücreleri cisimlerin şeklini algılayıp daha genel bir görüntü oluştururken koni hücreleri renkli görmeyi sağlar. AMD hastalığında makulanın yapısı bozulduğundan dolayı görme keskinliği düşer, renkler soluklaşır.

AMD Hastalığının Çeşitleri Nelerdir?

60’lı yaşlardan sonra görülme sıklığı artan bu hastalığın yaş ve kuru olmak üzere iki çeşidi vardır.AMD hastalarının %90’ı kuru tiptedir. Kuru tip AMD kendini pek belli etmeden yavaş yavaş ilerleme eğilimindedir. Fazla ilerlemesi durumunda görme kayıplarına neden olabilir. Fark edilmesi zor olabileceğinden göz muayenesi yaptırmak gerekir.

AMD hastalıklarını yaklaşık %10’u yaş tiptedir. Yaş tip AMD hızlı seyrettiğinden dolayı tehlikelidir. İleri yaş görme kayıplarının başlıca sebebi yaş tip AMD hastalığıdır. Retina tabakasının altında bulunan kan damarlarının genişlemesi yaş tip AMD hastalığına sebep olur.

AMD hastalığının Sebepleri Nelerdir?

AMD göz hastalığı yaşlanmaya bağlı sebeplerden kaynaklanır. Fakat hastalığın kesin nedeni tam olarak belirlenememiştir. Hastalıkta en önemli risk faktörü yaştır. Bununla birlikte kadınlarda daha sık görüldüğü söylenebilir. Bunun dışında yaşam şartları, güneş ışığı, sigara kullanımı, yüksek kolesterol gibi durumların hastalığı etkilediği öne sürülmüş olsa da bu konu hakkında kesinlik söz konusu değildir.

AMD Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

AMD hastalarında en sık karşılaşılan şikayetler görüntüde renklerin soluklaşması, bulanık görme, görüntünün ortasında nokta oluşumu, yüzleri tanımada güçlük,gece görüşünde zayıflama ve daha fazla ışığa ihtiyaç duyma, zayıflamış renk hassasiyeti gibi belirtilerdir. Bu belirtiler merkezi görmeyi sağlayan makulanın hasarlı olmasına bağlı olarak ortaya çıkar. AMD hastalığı belirtileri ihmal edilmemelidir. Erken dönemlerde teşhis edilen problemler kolay bir şekilde tedavi edilebilmektedir.

AMD Hastalığı Tedavisi Nasıldır?

Görme duyusunda oluşan sorunlar günlük hayatımızı birinci dereceden etkilemektedir. Bu yüzden problemlerden kurtulma ve net bir görüntüye kavuşma hastalar açısından büyük önem arz etmektedir. AMD tedavisi ile hastalığın oluşumunu ve ilerlemesini engellemek mümkündür. AMD tedavisi hastalığın kuru veya yaş tiplerine göre farklılık gösterir. Kuru tip AMD yavaş seyreder ve yaş tipe nispeten daha zararsızdır. Bu hastalarda multivitamin destek tedavisi uygulanabilir. Yaş tip AMD hastalığının sebebi retina altındaki damarların genişlemesi olduğundan tedavide bu damarların daraltılması esas alınır. Bu amaçla göz içi ilaç tedavisi ve fotodinamik tedaviler uygulanır. Bu tedavi yöntemleri ile AMD’ye bağlı görme kayıpları azaltılmakta ve görüntü kalitesi artırılmaktadır.