göz muayenesi

Genel Göz Muayenesi Nedir?

Herhangi bir görme problemi olmasa da en az yılda bir genel göz muayenesi yaptırılmalıdır. Glokom gibi hastalıklar sessiz seyreder ve bir süre belirti vermez. Hastalık belirti vermeye başladığında ilerlemiş düzeylere ulaşmış olabilir. Göz hastalıklarının erken tespit edilmesi tedavi sürecini kolaylaştırır ve başarı oranını yükseltir.

Yenidoğanlarda ve çocuklarda meydana gelen göz kusurları erken dönemlerde anlaşılmayabilir. Özellikle bebeklerin şikayetlerini dile getirme şansları olmadığı için genel göz muayenesi ihmal edilmemelidir. Bebeklik döneminde belirlenemeyen göz rahatsızlıkları ilerde ciddi problemlere yol açabilir.

Bazı hastalıkların ilk belirtileri gözde kendini belli eder. Bu sayede düzenli göz muayenesi yaptırarak diyabet, behçet, romatizma gibi hastalıklar tespit edilebilir. Diyabet gibi bazı hastalıklarda kalıtsal özellikler hastalığın ortaya çıkmasında etkilidir. Ailenizde diyabet şikayeti olan varsa hem diyabet kontrolü hem de göz muayenesi yaptırılmalıdır.

Genel Göz Muayenesi Nasıl olur?

genel göz muayenesi ile göz dıştan içe doğru hiçbir yapı atlanmadan incelenmiş olur.

  • Göz kapaklarının muayenesi: Muayene göz çevresi yapıları kapsar. Göz kapağında şişlik, yağ birikimi, göz kapağı düşüklüğü tespit edilebilir.
  • Görme keskinliği testi: Gözün görme ile ilişkili fonksiyonlarında bozukluklar kontrol edilir. Kişiden gösterilen şekiller tarif etmesi ve harfleri okuması istenir. Katarakt gibi görme keskinliğini düşüren veya miyop, hipermetrop gibi göz merceğinin kırıcılığının bozulduğu hastalıklar bu sayede belirlenir.
  • Gözlük ihtiyacı: Görme keskinliğini düşüren sebebin gözlükle düzeltilip düzeltilemeyeceğinin tespiti sağlanır. Kullanılacak gözlüğün numarası belirlenir.
  • Göz tansiyonu: Göz tansiyonunun yüksekliği (glokom) sessiz seyreden ve görme kayıplarına sebep olabilen bir hastalıktır. Göz muayenelerinde göz içi basıncı ölçülerek erken teşhis sağlanmış olur.
  • Biyomikroskopi: Özel mikroskop ile gözün tüm tabakaları yakından ve detaylı bir şekilde incelenir. Retina dekolmanı olarak adlandırılan minimal yırtıklar bu sayede belirlenir.
  • Göz kaslarının kontrolü: Her bir gözde hareketi sağlamakla görevli 6 adet kas vardır. Bu kasların birbiri ile uyumsuz çalışması sonucu şaşılık ortaya çıkar.
  • Göz dibi muayenesi: Gözün derin tabakaları, damarları ve görmede görevli optik sinir muayene edilir. Göz dibi kolaylıkla görülebilen bir bölge olmadığından tedavi sırasında özel damlalar kullanılır.

Çocuklarda Genel Göz Muayenesi Nasıl Olur?

Bebeklerde ve çocuklarda görülen göz problemleri arasında katarakt, miyop, hipermetrop, göz yaşı kanalı tıkanıklığı, glokom, tümörler vb. gösterilebilir. Bu hastalıklar doğumsal olabileceği gibi hayatın ilk yıllarında da ortaya çıkabilir. Göz sağlığının korunması için genel göz muayenesi doğumdan itibaren düzenli olarak yapılmalıdır. İlk muayene doğumun ardından yeni doğan ünitesinde hemşire ve çocuk doktoru tarafından yapılır. Ardından 6. ve 18. aylarda uzman bir göz doktoru tarafından muayene gerçekleştirilmelidir. Bebeğin muayenesi zor olacağından eğer amaca yönelik detaylı bir işlem gerçekleştirilecek ise bebeğe genel anestezi uygulanabilir.