göz tümörleri

Göz Tümörü Nedir?

Göz tümörleri gözün çevresinde oluşan iyi huylu veya kötü huylu (kanser) kitlelerdir. Çok sık karşılaşılan bir durum olmamakla birlikte ciddi sonuçlara neden olabilir. Özellikle kötü huylu tümörler yani kanserler göz kayıplarına hatta hayati tehlikelere yol açar. Tümörler göz içinde veya dışında meydana gelebileceği gibi farklı bir dokudan sıçramış da olabilir. Vücudun bir bölgesindeki tümörün diğer dokulara bulaşmasına metastaz denir.

Göz Tümörü Nasıl Oluşur?

Hücreler normal yaşamları sırasında bölünerek sayısını artırır. Bu döngü hücre DNA’sının kontrolü ile gerçekleşir. Hücrenin kontrolden çıkarak sürekli bölünmesi ile tümör oluşur. Tümörün kesin oluş sebebi tam olarak bilinmediği gibi göz tümörü nasıl oluşur sorunun da cevabı net değildir. Vücudun herhangi bir bölgesinde oluşan tümörler göz ve göz çevresinde de ortaya çıkabilir. Tümör davranış özelliklerine göre iyi huylu veya kötü huylu yani kanser olabilir. İyi huylu tümörler diğer dokulara bulaşmadığından tedavi edilmesi kolaydır. Kötü huylu tümörlerin tedavisi ise bir hali zor ve karmaşıktır.

Göz Tümörleri Nelerdir?

Göz tümörleri gözün içinde veya çevresinde meydana gelen iyi huylu veya kötü huylu kitlelerdir. Tümörün yapısı, yerleşimi ve diğer özellikleri tedavi süreci açısından son derece önemlidir.

  • Retinoblastom: Göz içi kötü huylu seyreden ender görülen bir tümördür. Özellikle bebeklik ve çocukluk çağında görülür. Göz bebeğinde görülen beyazlık ile karakterizedir. Hastalığın oluşmasında genetik faktörlerin etkili olduğu bilinmektedir. Genellikle küçük yaşlarda görülen bu tehlikeli açısında ebeveynler dikkatli olmalıdır. Gözdeki beyaz noktalar, kızarıklık, şişlik göz ardı edilmemelidir. Retinoblastomlu çocuklarda en sık görülen diğer belirti ise şaşılıktır. Belirtilere dikkat edilmeli ve çocuğun göz muayenesi ihmal edilmemelidir.
  • Göz kapağı tümörleri:Göz kapağı çevresinde görülür. Büyük oranda iyi huylu tümörlerdir. Göz kapağında şişlik ve iyileşmeyen yaralar ile kendini gösterir. Göz kapağı tümörleri diğer göz tümörlerine göre daha yaygın görülür. Tedavinin başlaması için öncelikle tümörün türü belirlenmelidir.
  • Melanom: Göz içerisinde oluşan tümörlerdir. Yetişkinlerde görülür. Göz akında leke olan kişiler düzenli olarak göz dibi muayenesi yaptırmalıdır. Göz dışına çıkması hayati tehlikelere yol açabilir. Büyük boyutlara ulaşmış tümörün tedavi edilebilmesi için gözün çıkarılması gerekebilir. Minimal tümörler lazer tedavileri ile yok edilebilir.
  • Kapiller hemanjiom: Göz arkası ve çevresinde oluşan kılcal damar lezyonlarıdır. Doğumsal olabilir veya doğumdan sonraki süreçte oluşabilir. İyi huyludur. Bulunduğu bölgeye göre görmeye engel oluşturuyorsa tedavi edilmesi gerekir.
  • Lenfanjiom: Damarları tutan iyi huylu bir lezyondur. İyi huylu lezyonlar genellikle yayılma eğilimi göstermez fakat lenfanjiom damarlar arasında yayılabilir. Bu yüzden tedavi süreci oldukça karmaşıktır
  • Rabdomiyosarkom: Çocukluk çağında en sık görülen kötü huylu seyreden orbita yerleşimli tümördür. Tedavi edilebilmesi için cerrahi yöntemlerin yanında kemoterapi (ilaç tedavisi) ve radyoterapi (ışın tedavisi) uygulanır.