slt açık açılı glokom ameliyatı

SLT Glokom Tedavisi Nedir?

SLT (selektif lazer trabeküloplasti) açık açılı glokom tedavisi amacıyla kullanılan modern bir tedavi yöntemidir. Glokom halk arasında göz tansiyonu olarak da bilinen, göz içi basıncın yüksek olması rahatsızlığıdır. Göz içi basıncın 22 mmhg üzerine çıkması glokom riski oluşturur.

Göz içerisinde siliyer cisim olarak adlandırılan bölgeden aköz hümör sıvısı üretilir. Bu sıvı göz merceğine destek verir, beslenmesini sağlar ve oluşabilecek enfeksiyonlara karşı korur. Aköz hümör bir yandan üretilirken öte yandan emilir ve gözden uzaklaştırılır. Sıvıyı emen kanallarda bir sorun olduğunda bu denge bozulur ve birikim gerçekleşir. Göz içi basıncı artar. Göz içerisinde basınç artışı sürekli bir hal aldığında görmede görevli optik sinir sıkışır ve zedelenir. Bunun sonucu olarak görme kayıpları oluşur.

Glokom kontrol altına alınmadığında geri dönüşü olmayan problemler açığa çıkar. Vücuttaki sinir dokuları kendini yenileyemez. Zarar gören optik sinir için herhangi bir tedavi söz konusu değildir. Bu yüzden göz tansiyonu yani glokom hastalığı sinir zararı oluşmadan kontrol altına alınmalıdır.

Glokom Tedavisi Nasıl Gerçekleştirilir?

Göz içi basıncı düşürmek amacıyla çeşitli tedavi yöntemleri uygulanır. Glokom tedavisi ilaç, cerrahi veya lazer ile yapılabilir. Kullanılan ilaçlar ile aköz hümör üretimi kısıtlanabilir. Glokom ameliyatı ise cerrahi girişimler ile basıncı düşürmeye yönelik uygulanır. Bu yöntemler ile her hastada tam başarı elde edilemeyebilir veya hastanın durumu uygulanacak tedaviye elverişli olmayabilir. Bu gibi durumlarda daha farklı tedavi yöntemleri uygulanır. Gelişen teknoloji ile tıp alanında kullanımı her geçen gün yaygınlaşan lazer tedavileri bu yöntemlerden biridir.

SLT Kimlere uygulanır?

Glokomun oluş şekline göre farklı türleri mevcuttur. Bunların arasında en yaygını primer geniş açılı glokom olarak bilinendir. SLT primer açık açılı glokom tedavisiamacıyla kullanılarak etkili sonuçlar ortaya koymaktadır. İlaç tedavilerine yanıt vermeyen veya ameliyat açısından riskli kişilerde SLT glokom tedavisi uygulanabilir. İlaç tedavileri yaygın olarak kullanılsa da gebelik, alerji veya ilaçların temin edilememesi SLT tercih sebebidir. Aynı zamanda uygulanan tedaviye destek amaçlı ikincil olarak SLT tercih edilebilir.

SLT Nasıl Uygulanır?

Aköz hümör sıvısının emildiği kanalların daralması ve kısmi tıkanması glokomun en yaygın sebebidir. SLT tedavisinde amaç lazer ışınları ile bu kanalların genişletilmesini sağlamaktır. Bu sayede aköz hümor dışa akımı artar ve göz içi basıncı düşer. SLT tedavisi her bir göz için 30-40 saniye kadar sürer. Hasta herhangi bir acı veya ağrı hissetmez. Son derece basittir ve ameliyathaneye girmeden muayene koltuğunda gerçekleştirilir. Tedaviden sonra hasta göz içi basıncın takibi amacıyla 2 saat kadar kontrol altında tutulur. Basıncın normal değerlere inmesi ve herhangi bir komplikasyon oluşmaması durumunda kişi günlük hayatına dönebilir. Yapılan araştırmalar sonucunda hastaların %60-96’sında ilk yıl içerisinde göz içi basıncında belirgin düşüş olduğu görülmüştür. SLT tedavisinde kullanılan yöntemler diğer dokulara herhangi bir zarar vermediğinden gerekli durumlarda tedavi tekrar edilerek etkinliği artırılabilir.