Üveit Göz hastalığı Nedir?

Üveit hastalığı gözde bulunan uvea tabakasında meydana gelen iltihaplanma sonucunda oluşur. Uvea ile birlikte retina ve damarlarını da etkileyen enfeksiyonlar için de genel anlamıyla üveit terimi kullanılır. Söz konusu bölgede damarların bulunuyor olması göz sağlığı açısından tehlikelidir. Damarlardaki zarara bağlı olarak beslenemeyen bölgelerde hücre ölümleri gerçekleşir ve körlük gibi sonuçlar ortaya çıkabilir. Bununla birlikte katarakt, glokom. kistoid makula ödemi, endotel dekompresyonu gibi farklı göz problemleri de ortaya çıkabilir.

Üveit Nedenleri Nelerdir?

Üveit nedenleri üç ana başlık altında toplanmaktadır.

  1. Enfeksiyöz sebepler: Bütün vücudu veya yalnızca gözü etkileyen bakteri, mantar, virüs ve parazit enfeksiyonları üveite sebep olabilir.
  2. Non-enfeksiyöz yani enfeksiyona bağlı olmayan sebepler: Otoimmün hastalıklar olarak adlandırılan hastalıklarda vücudun farklı bölgelerinde enfeksiyon etkiler ortaya çıkar. Üveit behçet hastalığı, ankilozan spondilit, herpes hastalığı, romatoid artrit gibi hastalıkların gözdeki belirtisi olarak ortaya çıkabilir.
  3. İdiyopatik yani sebebi bilinmeyen: Üveitin sebebi araştırmalar sonucunda tespit edilememiştir. Hastaların %40’ı bu grupta yer alır.

Üveit Belirtileri Nelerdir?

Kontrol altına alınmadığında körlüğe kadar ulaşabilen sonuçlara yol açan üveit ne kadar erken teşhis edilirse o kadar başarılı ve etkili bir şekilde tedavi edilebilir. Bu yüzden üveit belirtileri göz ardı edilmemelidir. Belirtiler üveitin geliştiği bölgeye göre farklılık gösterir. Ön, orta ve arka olmak üzere üç bölgede gelişebilir.

  • Ön üveit ışığın göze girdiği bölgeler ve lens ile ilgili olduğundan katarakt ve bulanık görme gibi şikayetler görülür.
  • Orta üveit tüm vakaların %15-20’sini oluşturur ve genellikle çocuk ve gençlerde yaygındır. Hasta gözlerinin önünde yüzen cisimler görebilir.
  • Arka üveit behçet ve sarkoidoz gibi hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkar. Orta üveitte olduğu gibi sinek uçuşması ve yüzen cisimler görülebilir. Bununla birlikte lezyonun bölgesine bağlı olarak görme keskinliğinde azalma ve bulanıklık oluşabilir.

Üveit Tedavisi Nasıldır?

Üveit tedavisi de belirtileri gibi türüne bağlı olarak değişir. Enfeksiyona bağlı üveitin tedavisinde bölgesel veya sistemik ilaç tedavileri kullanılabildiği gibi eğer bir hastalığa bağlı üveit söz konusu ise amaç hastalığın etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik olacaktır. Enfeksiyonun bölgesi de uygulanacak tedavi açısından önemlidir. Üveit damlası sadece gözün ön kısmında etkili olacağından ön üveitte kullanılabilir.

Bir başka tedavi yöntemi ise cerrahidir. Üveit ameliyatı vitrektomi, kriyoterapi, lazer fotokoagülasyon farklı çeşit tedavi yöntemlerini içerir. Tedavi ister ilaç olsun ister cerrahi etkili bir sonuca ulaşmak açısından hastalığın sebebinin ve oluştuğu bölgenin doğru tespit edilmesi gerekir. Eğer bir hastalığa bağlı olarak ortaya çıkıyorsa hastalık ortadan kaldırılmadığı sürece üveitin tekrarlama ihtimali olacaktır.

Tedavi başarılı bir şekilde sonuca bağlansa bile hasta aksatmadan 3 ayda bir olacak şekilde kontrollerini yaptırmalıdır. Hasta ve hakim arasındaki bağın kopmaması hastalığın nüks etme ihtimalini düşürür.